инициативи

Добре дошли! Сдружение “Мост към корените” е създадено през 2018 година. Целта ни е да градим мостове към корените, които малко сме позагубили в забързаното си ежедневие и несвършващите задачи. Смятаме се за социално ангажирани, всестрано развити личности, които чрез различния си опит, образуват едно завършено цяло. Разбира се, не отказваме и подкрепа!

Some Alt Text
Some Alt Text

 

кои сме ние?